صفحه اصلی > اطلاعات مربوط به کارگاه
.: اطلاعات مربوط به کارگاه

 مهلت ثبت نام در کارگاه: 15/08/1393
 تاریخ برگزاری کارگاه: یکشنبه 21 دی ماه تا پنجشنبه 25 دی ماه 1393
هزینه ثبت نام: پانصد هزار تومان
حساب بانکی: بانک ملت- 19951346/16 به نام درآمد اختصاصی مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
آدرس محل برگزاری کارگاه : شیراز- مجتمع ولایت، سالن رازی