صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

آدرس : شیراز، خیابان زند،دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 2- طبقه هشتم

کد پستی : 53185-71348

تلفن و فاکس :
32309615-071   

پست الکترونیک :

health.policy.research@gmail.com